O Treehouse

Treehouse - Serbia je nevladina organizacija sa sedištem u Kruševcu, koja se fokusira na ekološke inicijative u Srbiji...

OPŠIRNIJE...

Misija

Treehouse je posvećen unapređenju životne sredine u Srbiji kroz sprovođenje projekata za dobrobit naše zajednice u...

OPŠIRNIJE...

Istorijat

Treehouse je osnovan 2009. godine od strane bivših radnika USAID/Mercy Corps-ovog projekta Revitalizacija ...

OPŠIRNIJE...

Naš tim

Treehouse radi na unpređenju ekologije u Srbiji kroz ekološki održiva sredstva i pametno korišćenje resursa...

OPŠIRNIJE...


Obrazovanje i Organizacioni događaji

Dobro upravljanje u ekologiji i recikliranju polazi od same zajednice. Treehouse nekoliko puta godišnje organizuje javne ...

OPŠIRNIJE...

Opštinska saradnja

U saradnji sa lokalnim samoupravama i JKP-ima, Treehouse sufinansira opremu i programe za komunalne ...

OPŠIRNIJE...

Neformalni sakupljači sekundarnih sirovina

Treehouse pomaže neformalnim sakupljačima sekundarnih sirovina da povećaju svoje prihode, da legitimišu svoje ...

OPŠIRNIJE...

Poslovna zajednica

Treehouse sarađuje sa privatnim sektorom reciklaže u svim segmentima lanca snabdeanja, od sakupljanja sekundarnih ...

OPŠIRNIJE...


 • „Reci NE kesi! Uzmi ceger“
  UG Treehouse u partnestvu sa Kancelarijom za mlade grada Kruševca sprovodi projekat „Reci NE kesi! Uzmi ceger“ po Konkursu za implementaciju Lokalnog […]
 • Održana prva info sesija o Pasošu kompetencija
  U prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac 27.marta  održana je prva info sesija na temu Pasoša kompetencija u saradnji sa  Gradskom upravom Kruševac […]

O Treehouse

Treehouse - Serbia je nevladina organizacija sa sedištem u Kruševcu, koja se fokusira na ekološke inicijative u Srbiji. Organizacija je posvećena očuvanju i unapređenju životne sredine kroz ekološki održiva sredstva i inteligentno korišćenje podsticaja i donacija.

Organizacija ima za cilj da stvori veze između javnog, privatnog i aktera civilnog društva, i da predoči donatorima na mogućnosti mudrog i efikasnog korišćenja resursa.

Misija

Treehouse je posvećen unapređenju životne sredine u Srbiji kroz sprovođenje projekata za dobrobit naše zajednice u socijalnom i ekonomskom smislu, a putem partnerstva između privatnih biznisa, vlade i civilnog društva.

NAŠI PROJEKTI:

Treehouse projekti se zasnivaju na nekoliko ključnih osnova:

 • • Poboljšanje i očuvanje životne sredine;
 • • Mudro korišćenje prirodnih i finansijskih resursa;
 • • Informisanost i edukacija kroz procene i studije;
 • • Kreiranje partnerstava uključivanjem javnog, privatnog i civilnog sektora;
 • • Objektivnost i kritičnost u procenjivanju, u cilju učenja i primenjivanja naučenih lekcija u budućnosti;

Istorijat

Treehouse je osnovan 2009. godine od strane bivših radnika USAID/Mercy Corps-ovog projekta Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju (CRDA)‚ vrednog 40 miliona dolara i realizovanog u 18 opština u južnoj i centralnoj Srbiji.

Treehouse tim poseduje tehničko iskustvo u dizajnu i implementaciji projekata koji se fokusiraju na životnu sredinu, LED, MSME, poljoprivredu, turizam i razvoj lokalnih zajednica.

Članovi Treehouse tima imaju iskustva u preduzimanju opsežnih regionalnih, tematskih monitoringa i evaluacija.

Naš tim

Treehouse radi na unpređenju ekologije u Srbiji kroz ekološki održiva sredstva i pametno korišćenje resursa. Mi pronalazimo i razvijamo mogućnosti kojima ćemo unaprediti svoje živote i zajednicu pametnim i efikasnim korišćenjem prirodnih i finansijskih resursa. Konstantno težimo razvoju partnestva između aktera javnog, civilnog i privatnog sektora i obrazovnih institucija.

Treehouse vodi i pomaže svojim donatorima i klijentima u sledećim oblastima:

Obrazovanje i Organizacioni događaji

Dobro upravljanje u ekologiji i recikliranju polazi od same zajednice. Treehouse nekoliko puta godišnje organizuje javne događaje kako bi dao priliku lokalnoj zajednici i udruženjima da se uključe u dobrotvorne ekološke inicijative, i na taj način omoguće građanima da glasaju za ekološku inicijativu koju smatraju korisnom.

Treehouse sarađuje sa školama i sprovodi edukaciju dece svih uzrasta o vašnosti ekološkog upravljanja resursima. Uz pomoć donatora pomažemo školama da sprovedu reciklažne programe i kampanje, da usvoje ekološki nastavni program i da se uključe u lokalnu zajednicu.

Opštinska saradnja

U saradnji sa lokalnim samoupravama i JKP-ima, Treehouse sufinansira opremu i programe za komunalne reciklažne centre u cilju uvećanja prihoda i efikasnosti sakupljanja. Uz podršku i velikodušnost donatora, Treehouse nastoji da unapredi kapacitete komunalne reciklaže omogućavajući lokalnim samoupravama da dupliraju vrednost uloženih investicija za reciklažu, u odnosu od 1:1.

Neformalni sakupljači sekundarnih sirovina

Treehouse pomaže neformalnim sakupljačima sekundarnih sirovina da povećaju svoje prihode, da legitimišu svoje uloge i da se integrisu u zvanično tržište. Neformalni sakupljači su obično pripadnici najosetljivijeg sloja stanovništva: manjine, neobrazovani ili osobe sa posebnim potrebama; sektor za reciklažu može da omogući ovim osobama da zarade novac kojima će izdržavati svoje porodice. Neformalni sakupljači se sve više smatraju resursom koji će pomoći Srbiji da postigne svoje kvote u reciklaži. Treehouse odaje priznanje neformalnim sakupljačima sekundarnih sirovina na pomoć koju nam pružaju u smanjenju odbačenog otpada u našoj zajednici.

Poslovna zajednica

Treehouse sarađuje sa privatnim sektorom reciklaže u svim segmentima lanca snabdeanja, od sakupljanja sekundarnih sirovina, do konsolidacije, sortiranja i izrade novih proizvoda i materijala. U Srbiji, privatni sektor reaguje na reciklažni potencijal investiranjem u objekte i opremu koji može da reciklira sav nastali otpad u Srbiji. Izazov leži u sakupljanju sekundarnih sirovina kako bi se ispunio zahtev u daljim stadijumima procesnih mogućnosti. Treehouse se fokusira na praktične pristupe i inicijative kojima će se povećati prikupljanje sekundarnih sirovina i kreirati radna mesta, što će našu zajednicu učiniti efikasnijom.