Anketa o klimatskim promenama
16/11/2017
Trening “Razvoj socijalnog preduzetništva u rasinskom okrugu”
29/11/2017

120 kanti za reciklažni otpad za domaćinstva u 8 seoskih mesnih zajednica

Projektni tim „Osnažiti“ sproveo je u periodu od 18.10.2017 do 2.11.2017. akciju sakupljanja sekundarnih sirovina u osam seoskih mesnih zajednica. Ova aktivnost organizovana je u cilju podrške seoskim operaterima, kao i u cilju promocije mokro – suvog sistema u upravljanju otpadom. U Akcijama sakupljanja, pored seoskih operatera, učestvovali su i sekretari MZ i meštani.

Akcija sakupljanja sprovedena je u sledećim seoskim naseljima: Veliki Šiljegovac, Đunis, Malo Golovode, Kobilje, Dedina, Meševo, Čitluk i Bela Voda. Meštani navedenih naselja prijavljivali su se kod sekretara svoje Mesne zajednice za učestvovanje u akciji. Nakon prijave, učesnici su dobili kese u kojima su do 2.11.2017. skupljali reciklažni otpad (plastične flaše, papir, limenke). Nakon isteka vremena predviđenog za sakupljanje, u naseljima je organizovano merenje sirovina.

Sakupljeno je približno 2t sekundarnih sirovina. Meštani koji su sakupili najviše otpada dobili su kantu od 120l za reciklažni otpad, vrednosti 3.100 dinara. U osam seoskih naselja podeljeno je ukupno 120 kanti. Ova aktivnost sprovedena je u okviru projekta “Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže“, a vrednost investicije je 372.000,00 dinara.

Projekat Osnažiti! je finansiran od strane Evropske Unije, a sprovode ga Javno komunalno preduzeće Kruševac kao nosilac projekta i Grad Kruševac i OCD Treehouse kao partneri, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.