„ČUVAJ PLANETU – RECIKLIRAJ!“
22/04/2013
Javni poziv za dodelu opreme
26/04/2017

Kafeciklaža

Najava uspostavljanja organizovanog sakupljanja reciklažnog otpada iz ugostiteljskih objekata u Kruševcu.

U ponedeljak 08. jula, u 11 sati, u kafeu “Arabika” održana je najava promocije projektne aktivnosti “Kafeciklaža”, koja ima za cilj popularizaciju reciklaže nepovratne staklene ambalaže u ugostiteljskim objektima Kruševca, tj. organizovanje sortiranja sekundarnih sirovina na izvoru, što će se pozitivno odraziti na očuvanje deponijskog prostora u Srnju koji je na izmaku, i imati pozitivan ekonomski uticaj na JKP Kruševac.

„Treehouse“ će ovom projektnom akivnošću obuhvatiti 30 ugostiteljskih objekata, u periodu od 08.- 13. jula 2013. Svim lokalima Udruženje građana „Treehouse“ će donirati reciklažne kante i kese, sprovesti edukativnu interaktivnu promociju reciklaže za posetioce ovih lokala i samim tim obezbediti vidljivost inicijative lokala koji su se odazvali da budu deo organizovane mreže sakupljača, formiranih u klastere, a za potrebe JKP-a. U saradnji sa „Treehouse“, JKP će obezbediti plan sakupljanja i odvoženje sakupljenog stakla u svoj reciklažni centar, koji će nakon toga prosleđivati na reciklažu.

Prvu inicijativu organizovanog sakupljanja staklene nepovratne ambalaže “Treehouse“ je inicirao još 2011. kada je u ul. Majke Jugovića donirao 16 reciklažnih kanti i početnu količinu kesa. JKP Kruševac od tada sakuplja staklo i šalje na reciklažu. Ovom aktivnošću „Treehouse“ želi da sada uključi skoro sve relevantne generatore ovog stakla u Kruševcu i pomogne JKP-u u formiranju mreže i plana sakupljača na izvoru.

„Treehouse“ ovu aktivnost finansira i sprovodi u okviru svoja 3 projekta: „Sve u svemu reciklaža“, „RAD RED RECIKLAŽA“ i „Be EverGREEN“. Ukupna vrednost aktivnosti je 493,746 RSD.

Pozivamo vas da nam se pridružite da zajedno apelujemo na građane i vlasnike lokala da se pridruže ovoj akciji, i da im pokažemo da javni, civilni i privatni sektor mogu dobro da se organizuju i sarađuju na postizanju naprednih ciljeva u oblasti ekologije.

Organizovanjem ovakvih aktivnosti u okviru svojih projekata, „Treehouse“ želi da probudi ekološku svest naših sugrađana o neophodnosti reciklaže, a u cilju očuvanja planete Zemlje i njenih resursa.