Predstavljen Pasoš kompetencija
15/03/2018
„Reci NE kesi! Uzmi ceger“
21/08/2018

Održana prva info sesija o Pasošu kompetencija

U prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac 27.marta  održana je prva info sesija na temu Pasoša kompetencija u saradnji sa  Gradskom upravom Kruševac – kancelarija za društvene delatnosti i RPK Kruševac.  Treehouse nastavlja da radi na uvođenju Pasoša kompetencija na lokalu, i u narednom periodu biće  organizovano još nekoliko informativnih sastanaka u cilju obaveštavanja i dopiranja do lica koje žele da rade na svom osnaživanju u procesu aktivnog traženja posla.

Pasoš kompetencija je instrument za validiranje znanja i veština stečenih kroz neformalno obrazovanje i informalno učenje. Ovaj alat doprinosi povećanju upošljivosti, a projekat je usmeren na sve osetljive grupe stanovništva sa fokusom na romsku populaciju i povratnike. Projekat finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi ga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija opštinskih usluga. Nemačka razvojna saradnja pruža podršku Srbiji i zemljama Jugoistočne Evrope u nastojanjima da se smanji nezaposlenost i poboljšaju ekonomski uslovi života građana. Jedan od takvih poduhvata je projekat „Stvaranje prilika za zapošljavanje ugroženih grupa kroz poboljšanje opštinskih usluga“ kroz koji zajedno sa svojim partnerima radi na uvođenju Pasoša kompetencija u Srbiji.