Okrugli sto “Da li je socijalno ugrožena žena društveno prihvatljiva?”
19/12/2017
Savetnici za Pasoš kompetencija
10/02/2018

Održana završna konferencija projekta Osnažiti!

Na završnoj konferenciji projekta “Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže“ održanoj 15.decembra u Beogradu predstavljeni su rezultati ostvareni tokom dve godine realizacije projekta. Projekat Osnažiti!, koji sprovodi JKP Kruševac u partnerstvu sa gradskom upravom Kruševac i udruženjem Treehouse, uzima u obzir sveobuhvatan pristup uključivanja podrškom i pružanjem ekonomskih i socijalnih mogućnosti romskim porodicama i zajednicama. Osnovna premise Osnažiti! je da ekonomska integracija može biti efikasno sredstvo za ostvarivanje socijalne uključenosti. Osnažiti! je napravio značajan pomak u socijalnom uključivanju ciljanim radom sa porodicama i zajednicama reciklera. Prisutnima se obratila Olivera Drenovac, pomoćnik gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku, Miroslav Radosavljević, vd direktor JKP Kruševac i Ivana Stevanović Hempfling, menadžer projekta „Osnažiti“.

U sektoru reciklaže, Osnažiti! je podržao i pomagao porodicama 142 romska sakupljača. Osnažiti! tim stalno komunicira sa sakupljačima i prati njihov uticaj na sakupljanje i tokove otpada. Zajedno, prikupili su više od 200 tona otpada u toku trajanja projekta. Putem javne edukacije i informisanja o naporima ovih pojedinaca i porodica, ovi sakupljači su postali vidljiviji deo tkiva grada, a sada su povezani sa zvaničnim sistemima upravljanja otpadom.

Sticanje poverenja sakupljača i njihovih porodica omogućilo je projektnom timu ostvarivanje drugih važnih ciljeva socijalnog uključivanja. Osnažiti! je radio sa decom predškolskog uzrasta na osnovnim ali često nedostajućim veštinama koje su preduslov za ulazak u školski sistem. Paralelno, tim je radio sa majkama ove dece kako bi im olakšao proces upisa u školu. Osnažiti! je sproveo edukativne radionice o ženskim zdravstvenim pitanjima, prevenciji preranih brakova i prevenciji trudnoće i nasilja u porodici. U školama je održano 30 radionica na temu reciklaže i socijalne inkluzije u kojima je učestvovalo 662 učenika.

Kako je Osnažiti! postigao momentum i postao vidljiv i lokalna zajednica je reagovala. Jedna od inicijativa Osnažiti!, „Pekari dobrog srca“, je odličan primer korporativne društvene odgovornosti: pet pekara već drugu školsku godinu za redom donira obroke za romsku i drugu ugroženu decu, i to blizu 300 školskih užina mesečno. Druga inicijativa, Forum teatar je vrsta pozorišta koji dramatizuje kratku scenu u javnosti u kojoj se jedan učesnik ugnjetava ili diskriminiše; publika tokom performansa može da utiče na reakcije glumaca i promeni ishod scene, ili čak da nastupi na sceni i izvode sopstvenu intervenciju. U ovoj inicijativi su učestvovali srednjoškolci romske i neromske nacionalnosti. Kako bi pomogli školovanim Romima da steknu dragoceno iskustvo, Treehouse je zaposlio na projektu osam Roma sa najmanje srednjoškolskim obrazovanjem, kako bi imali priliku da osmisle, planiraju i implementiraju inkluzivne inicijative. Pet kandidatkinja je ubrzo nakon ovog angažovanja dobilo zaposlenje.

Iako je Osnažiti! radio na lokalnom nivou, obezbedio je više od 100 nacionalnih i lokalnih pojavljivanja u medijima, i još toga ima da se uradi. Ove godine, Osnažiti! je pokrenuo niz okruglih stolova sa drugim projektima finansiranim od strane EU, kako bi razgovarali o načinima legalizacije uloge sakupljača sekundarnih sirovina u formalnom sistemu za upravljanje otpadom. Uz saradnju i podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, Nacionalne privredne komore i drugih javnih, privatnih i civilnih aktera, razvijeni su dobri odnosi i saradnja neophodna za iznalaženje novih, holističkih i inovativnih ekonomskih i rešenja za socijalno uključivanje romskih porodica u srpskom društvu.

Projekat Osnažiti! je finansiran od strane Evropske unije, a sprovode ga Javno komunalno preduzeće Kruševac kao nosilac projekta i Grad Kruševac i OCD Treehouse kao partneri, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Trajanje projekta “Osnažiti!“ je 24 meseca a ukupna vrednost projekta je €200,991.75.