Rad, Red i Reciklaža
26/04/2017
Procena reciklaže u Centralnoj i Južnoj Srbiji
26/04/2017

Komercijalizacija sekundarnih sirovina i reciklaže u Srbiji

Finansiran od strane USAID.

Trajanje projekta: Nov 2009.- April 2010.

Vrednost projekta: $22.900 (radnici “Treehouse” su bili direktno angažovani da sprovedu istraživanje)

 

Cilj istraživanja je bio sprovesti sveobuhvatnu procenu sektora reciklaže u Srbiji kao i pregled upravljanja otpadom i sektora reciklaže iz relevantnih perspektiva: Vlada Republike Srbije i nacionalni akteri, gradske uprave i JKP-i, akteri privatnog sektora i razvojne donatorske organizacije. Finansiran od strane USAID Serbia Competitiveness Project.

  • Identifikovati i proceniti aktere sektora reciklaže u Srbiji;
  • Ispitati tokove lanca snabdevanja za različite sekundarne sirovine, iz komunalnih i industrijskih izvora;
  • Identifikovati mogućnosti za srpske kompanije da se uključe u javno-privatna partnerstva;
  • Obezbediti pregled zakona u Srbiji i EU;
  • Identifikovati tačke sektora pogodne za razvoj projekata koji će podržati razvoj privatnog sektora.

cover srb     cover eng

serbian                                        english