Komercijalizacija sekundarnih sirovina i reciklaže u Srbiji
26/04/2017

Procena reciklaže u Centralnoj i Južnoj Srbiji

Trajanje projekta: Jul 2009-Okt 2009

Vrednost projekta: €1000 (istraživanje su samofinansirali konsultanti Treehouse)

Cilj ovog istraživanja je bio ispitati sector reciklaže i informisati relevantne aktere u vladi i donatorske organizacije o radu sektora i o potencijalnim oblastima za intervenciju i podršku.

  • Obezbediti informacije o privatnom sektoru reciklaže
  • Napraviti bazu podataka sakupljača i reciklera koji mogu biti upotrebljeni za jačanje sektora i širenje mreže.
  • Obezbediti saznanja sa terena za potrebe” Treehouse”, što će našoj organizaciji omogućiti da postane resurs na terenu.

Cover 2

Procena reciklaže u Centralnoj i Južnoj Srbiji