Sve u svemu reciklaža
18/05/2017
Rad, Red i Reciklaža
26/04/2017

Rad, Red, Reciklaža 2

Trajanje projekta: od 15.12.2012. do 15.12.2013.

Vrednost projekta: €54,995

 

Nakon uspešne realizacije projekta “Rad, Red i Reciklaža” na teritoriji rasinskog okruga, “Treehouse” je 15.12.2012. započeo  implementaciju projekta “Rad, Red, Reciklaža 2” koji  finansira Royal Norwegian Embassy u iznosu od €54,995. Projekat će biti realizovan  u istim opštinama (Kruševac, Ćićevac, Varvarin, Trstenik) uz proširenje na teritoriju opštine Vrnjačka Banja.

 

Osnovni cilj: Postizanje naprednih socijalnih i ekonomskih ciljeva kroz uvećanje sakupljenih kolicina sekundarnih sirovina i prvazilaženje problema uskog grla u lancu snabdevanja sektora reciklaže u Srbiji.

(Sve projektne aktivnosti  koje su sprovođene u originalnom projektu “Rad, red i reciklaža”, će biti sprovedene i u okviru projekta “Rad, red, reciklaža 2”, sa posebnim akcentom na teritoriju opštine Vrnjačka Banja, s obzirom da “Treehouse” do sada niije imao projektne aktivnosti u ovoj opštini. U opštinama Kruševac, Ćićevac, Varvarin i Trstenik, kroz “Rad, red reciklaža 2” “Treehouse” tim  nastavlja aktivnosti koje su trajale poslednjih godinu dana.

  • Proširiti komunalno sakupljanje: Uvećati i proširiti komunalno sakupljanje sekundarnih sirovina u saradnji sa opštinama i JKP-ima
  • Posredovanje u ostvarivanju javno privatnih partnerstava: Olakšati i proširiti ulogu privatnog sektora u sakupljanju i reciklaži a kroz formalna i neformalna javno-privatna partnerstva.
  • Organizovanje klastera generatora otpada: Proširiti sakupljanje komercijalnog i industrijskog otpada formiranjem klastera firmi i radnji koje generisu istu ili sličnu vrstu otpada, kako bi se obezbedila ekonomičnost sakupljanja ovog otpada.
  • Mobilisanje individualnih sakupljača: Mobilizacija individualnih sakupljača sekundarnih sirovina u organizovane ili poluorganizovane mreže, koje će sakupljačima obezbediti veće količine i prihode.
  • Podizanje javne svesti: Podizanje javne svesti gradjana o reciklaži u ruralnim i urbanim sredinama.
  • Podrška volonterizmu: Povećanje učešća gradjana i volonterizma u ekološkim i reciklažnim inicijativama