Savetnici za Pasoš kompetencija
10/02/2018
Održana prva info sesija o Pasošu kompetencija
30/03/2018

Predstavljen Pasoš kompetencija

U sredu, 7 marta 2018 godine, održan je inicijalni sastanak na temu predstavljanja “Pasoša kompetencija”. Sastanak su organizovali Udruženje Treehouse i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) uz podršku Gradske uprave Kruševac, odeljenja za društvene delatnosti, a u prisustvu predstavnika: NSZ filijala Kruševac, Centra za socijalni rad, Vaspitno popravnog doma Kruševac, Škole za obrazovanje odraslih, Poverenika za izbeglice i migracije, Romskog odbora, UG Romani de, UG “Uradimo zajedno” i medija. Skup je otvorila Pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku, Gđa. Olivera Drenovac.

Pasoš kompetencija je instrument za validiranje znanja i veština stečenih kroz neformalno obrazovanje i informalno učenje. Ovaj alat doprinosi povećanju upošljivosti, a projekat je usmeren na sve osetljive grupe stanovništva sa fokusom na romsku populaciju i povratnike. Projekat finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi ga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija opštinskih usluga. Nemačka razvojna saradnja pruža podršku Srbiji i zemljama Jugoistočne Evrope u nastojanjima da se smanji nezaposlenost i poboljšaju ekonomski uslovi života građana. Jedan od takvih poduhvata je projekat „Stvaranje prilika za zapošljavanje ugroženih grupa kroz poboljšanje opštinskih usluga“ kroz koji zajedno sa svojim partnerima radi na uvođenju Pasoša kompetencija u Srbiji.

U okviru dosadašnje implementacije komponente Pasoš kompetencija, grupa od 17 savetnika i savetnica iz Srbije, koji dolaze iz udruženja koja direktno rade sa ugroženim kategorijama stanovništva, uspešno je prošla program obuke. Svi savetnici su sertifikovani za rad sa Pasošem kompetencija i u narednom periodu će direktno raditi sa svojim korisnicima na terenu. Savetnici/ce dolaze iz ukupno devet različitih udruženja od koji je jedno udruženje Treehouse iz Kruševca sa svoje tri savetnice. Planirano je da do juna 2019. godine Treehouse sprovede 75 savetovanja sa licima iz osetljivih grupa, koja će dobiti potvrde o izrađenom pasošu.