Drvo

 
Reciklaža drveta je proces pretvaranja drvnog otpada u korisne proizvode. Piljevina koja se pojavljuje prilikom obrade drveta koristi se za izradu iverice kao i tzv. briketa, koji se dalje koriste za grejanje u domanćinstvima i u dr. svrhe, s obzirom da imaju solidnu kaloricnu vrednost.