Održana prva info sesija o Pasošu kompetencija
30/03/2018

„Reci NE kesi! Uzmi ceger“

UG Treehouse u partnestvu sa Kancelarijom za mlade grada Kruševca sprovodi projekat „Reci NE kesi! Uzmi ceger“ po Konkursu za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca, koji finasira Grad Kruševac.

Projekat „Reci NE kesi! Uzmi ceger“ ima za cilj:

  1. Da doprinese razvijanju svesti, edukaciji i aktivnom uključivanju mladih u aktivnosti koje za rezultat imaju delovanje u oblasti očuvanja životne sredine, konkretno, popularizaciju i promociju upotrebe cegera kako bi se smanjila upotreba plastičnih kesa.
  2. Aktivan doprinos mladih u kreiranju ideja i elemeneta ekološke kampanje – izrada video sadržaja na datu temu „Kako sam naučio/la porodicu da koristi ceger“, koja će nam pomoći da razumemo kakav je stav mladih o ukidanju upotrebe plastičnih kesa. Motivisanje mladih da razmišljaju na temu ekologije i da preuzmu odgovornost za svoje postupke.

Projektom je predviđen nagradni konkurs pod nazivom „Ceger izazov“ za najbolji kratki video na temu „Kako sam naučio/la porodicu da koristi ceger?“ povodom globalnih akcija sprovedenih u cilju podizanja svesti građana o zaštiti životne sredine.

Detaljne inormacije o konkursu kao i propozicije učešća:

Propozicije konkursa

Izjava za distribuiranje video zapisa