Održana završna konferencija projekta Osnažiti!
19/12/2017
Predstavljen Pasoš kompetencija
15/03/2018

Savetnici za Pasoš kompetencija

Udruženje građana “Treehouse” je jedna od devet organizacija civilnog sektora koje će u Srbiji sprovoditi savetovanje uz pomoć Pasoša kompetencija, instrumenta za osnaživanje i unapređenje zapošljivosti, naročito ranjivih i marginalizovanih grupa stanovništva. Pasoš kompetencija je sistem biografskog savetovanja koji se oslanja na samorefleksiju, odnosno osvešćivanje potencijala, „jakih“ i „slabih“ strana savetovane osobe, te znanja i veština stečenih van formalnog sistem obrazovanja.

Grupu sertifikovanih savetnika, koji će biti ambasadori Pasoša kompetencija u Srbiji, čini 17 predstavnika iz devet organizacija civilnog sektora sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa osetljivim, teško zapošljivim kategorijama stanovništva. Aktivnosti na uvođenju Pasoša kompetencija u Srbiju započete su u julu 2017. kroz programe individualnih savetovanja predstavnika izabranih organizacija i njihovih korisnika. Svečanoj dodeli sertifikata prisustvovali su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, sa kojom se u narednom periodu planira potpisivanje memoranduma o saradnji na sprovođenju Pasoša kompetencija u Srbiji.

Uvođenje Pasoša kompetencija realizuje se u okviru projekta “Stvaranje prilika za zapošljavanje ugroženih grupa kroz poboljšanje opštinskih usluga”, koji finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi ga Nemačka oganizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija opštinskih usluga