120 kanti za reciklažni otpad za domaćinstva u 8 seoskih mesnih zajednica
25/11/2017
Okrugli sto “Da li je socijalno ugrožena žena društveno prihvatljiva?”
19/12/2017

Trening “Razvoj socijalnog preduzetništva u rasinskom okrugu”

Projektni tim “Osnažiti!” je organizovao trening „Razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu“ u saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga, Udruženjem građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt”  u prostorijama Centra za stručno usavršavanje. Učesnici treninga su članovi Republičkog sindikada sakupljača sekundarnih sirovina iz Kruševca. Ova aktivnost je deo projekta “Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže“ koji je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”.

Na treningu se govorilo o razvoju i specifičnostima socijalnog preduzetništva, kao i dugročnim  benefitima koje zajednice mogu ostvariti osnivanjem socijalnih preduzeća. Predstavnica Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga Maja Džunić govorila je o važnosti izrade kvalitetnog biznis plana, dok je Nenad Krstić, ispred udruženja Evrokontakt, upoznao učesnike o finansiranju projekata korišćenjem donatorskih fondova.

Socijalno preduzetništvo se razlikuje od drugih vrsta preduzetništva po tome što socijalna preduzeća I preduzetnici imaju određenu socijalnu misiju. Profit koji nastane njihovim poslovanjem ne služi da bi se isplatio vlasnicima, već se delimično ili u potpunosti ulaže u društveno korisne svrhe, kao što je zapošljavanje osoba iz socijalno ugroženih grupa (npr. osobe sa invaliditetom, mladi, stariji od 50 godina, pripadnici nacionalnih manjina I dr.) u projekte koji imaju cilj da ostvare određenu dobrobit za zajednicu (npr. socijalne ili zdravstvene usluge stanovništvu, zapošljavanje, obrazovanje I dr.).

Projekat Osnažiti! je finansiran od strane Evropske Unije, a sprovode ga Javno komunalno preduzeće Kruševac kao nosilac projekta i Grad Kruševac i OCD Treehouse kao partneri, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.