18/05/2017

Integracija neformalnih sakupljača u legalne tokove je u interesu države

Vrnjačka Banja, 21.april 2017 U okviru projekta “Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže“  organizovan je  četvrti u […]
18/05/2017

Akcije sakupljanja sekundarnih sirovina u seoskim mesnim zajednicama

Projektni tim „Osnažiti“ organizuje jednodnevne akcije sakupljanja sekundarnih sirovina u seoskim mesnim zajednicama gde je identifikovan seoski operater. Ovom prilikom će meštani […]
26/04/2017

Odluka o dodeli opreme – rang lista

Na osnovu čl.38 Statuta JKP “Kruševac” a u skladu sa Izveštajem komisije za dodelu opreme u okviru projekta “Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma […]
26/04/2017

Forum teatar

Projektni tim Osnažiti! u saradnji Kancelarijom za mlade i Alternativnim centrom za devojke organizuje izvođenje Forum teatra na sledećim lokacijama u Kruševcu: […]
26/04/2017

100 reciklažnih kontejnera za kruševačke mesne zajednice

Kruševac, 28. februar 2017. godine Partneri projekta „Osnažiti“ organizovali su u Javnom komunalnom preduzeću „Kruševac“ konferenciju za saradnike i novinare o nabavci […]
26/04/2017

Novogodišnji paketići za decu iz romskih naselja Panjevac i Marko Orlović

Kruševac, 28. decembar  2016. godine Projektni tim „Osnažiti“ organizovao je  dodelu novogodišnjih paketića za decu iz romskih naselja Panjevac i Marko Orlović […]
26/04/2017

Javni poziv za dodelu opreme

Raspisuje se Javni poziv za dodelu opreme u okviru Projekta „Osnažiti“ društveno ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže […]
08/07/2013

Kafeciklaža

Najava uspostavljanja organizovanog sakupljanja reciklažnog otpada iz ugostiteljskih objekata u Kruševcu. U ponedeljak 08. jula, u 11 sati, u kafeu “Arabika” održana […]