Treehouse-Serbia

Projektni Menadžment i konsalting u oblasti životne sredine

Treehouse radi na unpređenju ekologije u Srbiji kroz ekološki održiva sredstva i pametno korišćenje resursa. Mi pronalazimo i razvijamo mogućnosti kojima ćemo unaprediti svoje živote i zajednicu pametnim i efikasnim korišćenjem prirodnih i finansijskih resursa. Konstantno težimo razvoju partnestva između aktera javnog, civilnog i privatnog sektora i obrazovnih institucija.

Treehouse vodi i pomaže svojim donatorima i klijentima u sledećim oblastima:

• inicijative u oblasti upravljanja otpadom i reciklaže;
• analitičke procene i studije;
• programski dizajn, menadžment, nadgledanje i procena;
• usluge umrežavanja i savetovanja;
• EU sredstva i ostale mogućnosti finansiranja.

O nama


Treehouse - Serbia je nevladina organizacija sa sedištem u Kruševcu, koja se fokusira na ekološke inicijative u Srbiji. Organizacija je posvećena očuvanju i unapređenju životne sredine kroz ekološki održiva sredstva i inteligentno korišćenje podsticaja i donacija.

Organizacija ima za cilj da stvori veze između javnog, privatnog i aktera civilnog društva, i da predoči donatorima na mogućnosti mudrog i efikasnog korišćenja resursa.

Misija


Treehouse je posvećen unapređenju životne sredine u Srbiji kroz sprovođenje projekata za dobrobit naše zajednice u socijalnom i ekonomskom smislu, a putem partnerstva između privatnih biznisa, vlade i civilnog društva.

NAŠI PROJEKTI:

Treehouse projekti se zasnivaju na nekoliko ključnih osnova:

• Poboljšanje i očuvanje životne sredine;
• Mudro korišćenje prirodnih i finansijskih resursa;
• Informisanost i edukacija kroz procene i studije;
• Kreiranje partnerstava uključivanjem javnog, privatnog i civilnog sektora;
• Objektivnost i kritičnost u procenjivanju, u cilju učenja i primenjivanja naučenih lekcija u budućnosti;

Istorijat


Treehouse je osnovan 2009. godine od strane bivših radnika USAID/Mercy Corps-ovog projekta Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju (CRDA)‚ vrednog 40 miliona dolara i realizovanog u 18 opština u južnoj i centralnoj Srbiji.

Treehouse tim poseduje tehničko iskustvo u dizajnu i implementaciji projekata koji se fokusiraju na životnu sredinu, LED, MSME, poljoprivredu, turizam i razvoj lokalnih zajednica.

Članovi Treehouse tima imaju iskustva u preduzimanju opsežnih regionalnih, tematskih monitoringa i evaluacija.