Be EverGREEN
18/05/2017

Osnažiti!

Projekat Osnažiti! u partnerstvu sprovode Javno komunalno preduzeće Kruševac, Grad Kruševac i OCD Treehouse, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta. Ovaj projekat se realizuje u okviru programa “Podrška EU inkluzivnom društvu“ koji finansira Delegacija Evropske Unije u Srbiji, i koji je podržan  ukupnim fondom u iznosu od 5,4 miliona evra i kojim rukovodi Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji.
Opšti cilj: Poboljšanje ekonomske i socijalne inkluzije Roma i najugroženijeg seoskog stanovništva kroz jačanje i integraciju njihove uloge u javnom komunalnom sektoru reciklaže u saradnji sa javnim sektorom.
Specifični ciljevi:
Specifični cilj 1 – Jačanje i legitimizacija ekonomskog i socijalnog položaja romskih neformalnih sakupljača: ojačati legitimizovati ulogu Roma u sektoru reciklaže kroz uspostavljanje i jačanje operativnih partnerstva između JKP Kruševac koji je odgovoran za upravljanje komunalnim otpadom, operatera i mreža u privatnom sektoru, i neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina sa ciljem da postanu formalni sakupljači komunalnog otpada u identifikovanim oblastima.
Specifični cilj 2 – Pokretanje modela „Seoski reciklažni operater“: Uspostaviti reciklažne “Seoske operatere,” socijalnu kategoriju nezaposlenih i ugroženih porodica, za prikupljanje i konsolidaciju sekundarnih sirovina u seoskim mesnim zajednicama oko Kruševca.

Očekivani rezultati: Očekivani ishodi i rezultati:
1. Uvećanje prihoda i zaposlenosti Roma i najugroženijih lica (socijalna kategorija);
2. Replikabilni modeli za održivu ekonomsku inkluziju;
3. Uvećanje obima komunalnog sakupljanja i ekonomije reciklaže;
4. Održiva rešenja za ruralno recikliranje, tj. sakupljanje na izvoru;
5. Unapređena socijalna i ekonomska inkluzija Roma.

Ciljne grupe i korisnici:
• 50% Romkinja;
• 120 Roma i najugroženijih (100 u sektoru reciklaže), sa fokusom na romska naselja;
• 10 registrovanih nezaposlenih Roma sa srednjim i visokim obrazovanjem, angažavani kao projektno osoblje, pripravnici, asistenti;
• 15 najugroženijih lica/porodica iz ruralnih područja: seoski operateri  u 15 sela;
• 25 nezaposlenih Roma i/ili formalno zaposlenih u reciklažnom centru rade kao zvanični operateri pod ugovorom sa JKP-om;
• Unapređen Reciklažni centar JKP-a  nabavkom opreme za sortiranje otpada;
• 3 Romska naselja uključena u  društvene aktivnosti projektom;
• 6 inovativnih preduzetničkih ideja u oblasti reciklaže podržanih projektom;

Glavne aktivnosti:
Aktivnost 1: Razviti održiv model saradnje između JKP-a i romskih i drugih sakupljača sekundarnih sirovina;
Aktivnost 2: Pokrenuti model “Seoski reciklažni operater” sa fokusom na socijalno najugroženija domaćinstva u ruralnim zajednicama;
Aktivnost 3: Otvaranje novih radnih mesta i jačanje programa reciklaže Javnog komunalnog preduzeća Kruševac;
Aktivnost 4: Promocija ekonomske i socijalne inkluzije Roma i najsiromašnijih iz ruralnih sredina kroz kampanje podizanja svesti javnosti.

Trajanje projekta:   Decembar 2015. – Decembar 2017. – 24 meseca

Vrednost projekta: 200.991.75 eur

Podržan od: Delegacija Evropske Unije u Srbiji