OSNOVE RECIKLAŽE

Redukuj Reupotrebi Recikliraj


Redukuj
Koristi manje, bacaj manje i kupuj proizvode koji sadrže manje pakovanja kroz:
  • Smanjenje izvora: Smanji količinu otpada pre njegove kupovine i kupuj koje nisu rasipnički u pogledu ambalaže ili korišćenja ...

Reciklaža plastike


Plastika je jedan od najčešće korišćenih materijala. Koristimo ga za pakovanje proizvoda široke potrošnje, naše kreditne kartice su od plastike, ambalaža za hranu i piće se pravi od plastike, koristimo je za za pravljenje igračaka pa čak i odeće! Postoji preko 10.000 različitih vrsta plastike ...

Reciklaža papira


Gde god da pogledate videćete papir: plakati i sveske, kartonske kutije i časopisi, dokumenta, knjige, salvete itd. Sve je to deo našeg svakodnevnog života. Papir čini preko 40% našeg otpada. To znači da na svakih 100 kilograma otpada koji mi bacimo, oko 35 kilograma je papir! ...

Reciklaža stakla


Staklo je u velikoj meri prisutno u domaćinstvu i industriji. Koristi se za pakovanje mnogih prehrambenih proizvoda kao i za izradu sijalica, prozora, ogledala, posuđa itd. Reciklaza stakla je proces uzimanja starih porizvoda od stakla i pretvaranje u nove proizvode za višekratnu upotrebu. ...

Reciklaža guma


Procenjuje se da preko 290 miliona automobilskih i kamionskih guma biva bačeno od strane Amerikanaca svake godine. Oko 55 miliona ovih guma završi na deponiji ili se nelegalno baca pored puta ili po privatnim posedima. Ovako odbačene gume postaju savršeno mesto za množenje komaraca i glodara, ...

Reciklaža EE otpada


Električni i elektronski otpad (tzv. EE otpad) je otpadna električna i elektronska oprema uključujući sklopove i sastavne delove, koji nastaju u privredi, zatim elektronski otpad iz domaćinstva, odnosno otpadna električna i elektronska oprema nastala u domaćinstvima ili u proizvodnim ...

Reciklaža limenki


Reciklaža metala je proces ponovne upotrebe starog, uglavnom aluminijuma i čelika, kako bi se napravili novi proizvodi. Reciklažom starih metalnih proizvoda koristi se 95% manje energije nego što je potrebno za proizvodnju od novih materijala.

Reciklaža organskog otpada


U organski otpad ubrajamo sav biorazgradivi otpad, npr. ostatke voća i povrća, ljuske jaja, talog kafe, ostatke čaja (s vrećicama), biljne ostatke iz bašte i sl. Kompostiranje je, naime, prastara metoda pretvaranja organskih ostataka stvari u plodni humus. Kompostiranjem iz organskog otpada nastaju ...

Reciklaža građevinskog otpada


Reciklaza građevinskog otpada je proces izdvajanja i reciklaze materijala upotrebljenih u procesu proizvodnje i prepravke. Pakovanje, ostaci tj. šut i stari materijali, kao i ruševine predstavljaju sirovine koje bi se mogle ponovo iskoristiti. ...

Otpadna ulja


Reciklaža otpadnih mazivnih i jestivih ulja je najjednostavniji način kojim se možete rešiti nepotrebnih iskorišćenih ulja i očuvati životnu sredinu. Reciklažom otpadnih jestivih ulja dobija se bio dizel.

Reciklaža baterija


Upotrebljene baterije zahtevaju poseban tretman i nikako se ne smeju poistovetiti sa običnim otpadom. Baterije sadrže u sebi veliki broj teških metala i toksičnih hemikalija, a njihovo nepravilno odlaganje na deponijama izaziva zagađenje zemljišta, voda, faune i flore.

Tetra pak


Tetra pak sadrži različite slojeve papira, plastike i aluminijuma, pa je zato reciklaža istog složen process. Reciklaža tetra paka u našoj zemlji započeta je tek ove godine.

Drvo


Reciklaža drveta je proces pretvaranja drvnog otpada u korisne proizvode. Piljevina koja se pojavljuje prilikom obrade drveta koristi se za izradu iverice kao i tzv. briketa, koji se dalje koriste za grejanje u domanćinstvima i u druge svrhe,