Posađene sadnice u Pionirskom parku i u dvorištima osnovnih škola
07/11/2017
120 kanti za reciklažni otpad za domaćinstva u 8 seoskih mesnih zajednica
25/11/2017

Anketa o klimatskim promenama

U poslednjih nekoliko decenija svedoci smo sve očiglednijih promena klime. Ranije se klima menjala isključivo kao rezultat promena prirodnih okolnosti dok sa razvojem industrije i porastom populacije primat preuzima ljudski faktor. Smatra se da će u bližoj i daljoj budućnosti taj uticaj rasti i da će njegove posledice u najvećoj meri biti nepovoljne po život na planeti Zemlji.

Projektni tim Osnažiti, sproveo je anketu o klimatskim promenama na ulicama Kruševca na devet lokacija:

  1. Centar grada (28% od ukupnog broja anketiranih)
  2. Gimnazija (14%)
  3. Bagdala (10%)
  4. Stara čaršija (4%)
  5. Porta (12%)
  6. Rasadnik (4%)
  7. TC „Roda“ (16%)
  8. Autobuska stanica (4%)
  9. Pionirski park (8%)

 

 

Anketirano je ukupno 500 građana Kruševca, od čega su 57% bile žene, a 43% muškarci. Najveći procenat anketiranih su bili mladi do 30 godina. Cilj ove ankete je bio da saznamo  koliko građani Kruševca znaju o klimatskim promenama i koliko su spremni da se uključe.

U nastavku sledi analiza odgovora na postavljena pitanja prema godinama starosti ispitanika.

 

Na pitanje da li verujete u klimatske promene 86% ispitanika je odgovorilo potvrdno, a 58% ispitanika je izjavilo da se plaši klimatskih promena.

 

 

 

 

 

Posledice globalnog zagrevanja svakog dana su sve vidljivije. Postepeno zagrevanje atmosfere izaziva brojne posledice, što već danas rezultuje mnogim štetnim efektima. Svetsku javnost pored porasta temperature, posebno, kao posledica tog porasta, zabrinjava i potencijalno podizanje nivoa mora, topljenje leda na polovima i glečerima, kao i izmena režima padavina koje mogu dovesti do značajnih problema sa nepredvidivim posledicama Porast nivoa mora je posledica otapanja glečera, ali i širenja celokupne vodene mase usled toplotnog efekta. Takođe, klimatske promene dovode i do povećanja broja ekstremnih vremenskih događaja (oluja, poplava,…).

 

Posledice klimatskih promena se ne ogledaju samo u ovim činjenicama. One uzrokuju izumiranje nekih biljnih i životinjskih vrsta, kao i pojavu novih. Takođe, mogu prouzrokovati značajne probleme u funkcionisanju ljudskog društva. Proizvodnja i dostupnost hrane i vode, zdravlje ljudi, samo su neke od stvari koje se mogu bitno promeniti.

 

 

 

 

 

Po našim saznanjima, prognoze su loše, a 55% ispitanika smatra da  ljudi osporavaju postojanje klimatskih promena jer strahuju.

92% ispitanika smatra da sakupljači sekundarnih sirovina daju doprinos zaštiti životne sredine koji mi ne dajemo.