22/02/2013

Ekološka radionica „Kreativna reciklaža“

”Treehouse” iz Kruševca je u okviru projekta ”Rad Red reciklaža 2” koji finansira Norveška Ambasada, organizovao ekološku edukativnu radionicu ”Kreativna reciklaža” 26. […]
21/03/2012

Organizovana ekološka edukativna radionica

20-21.mart 2012. Nevladina organizacija ”Treehouse” u saradnji sa Kulturno-prosvetnom zajednicom iz Kruševca organizovala je Ekološko edukativne radionice ”Kreativna reciklaža”, koje su održane […]