Otpad sredi, deponiju štedi
10/06/2012
Ekološka radionica „Kreativna reciklaža“
22/02/2013

Donacija reciklažnih kanti trgovinsko-ugostiteljskim objektima

28. Oktobar.2012. U okviru cilja ’’povećanje efikasnosti’’ pri sakupljanju sekundarnih sirovina je, između ostalog, predviđeno i prepoznavanje tzv ‘’Klastera’’, odnosno delova grada ili ulica gde se generiše određena vrsta reciklažnog otpada. Jedan od prepoznatih klastera je Ulica Majke Jugovića-tzv. BID ZONA.

Članovi našeg projektnog tima su već u par navrata obišli i posetili postojeće lokale, odradili anketu i ustanovili da se staklena nepovratna ambalaža baca zajedno sa ostalim otpadom, jer lokalima nije ni ponuđena druga opcija. Ovaj stakleni otpad odlazi na deponiju, gde predstavlja veliku opasnost i direktni je “krivac” za požare na deponijama (efekat lupe). Posledice požara (posebno na našoj deponiji) mogu biti katastrofalne, uzimajući u obzir dugogodišnje taloženje zapaljivih gasova koji nastaju procesom razgradnje organskog otpada.

Nakon analize, a u dogovoru sa JKP-om Kruševac, došli smo na ideju da se svakom lokalu (kafeu) donira po jedna reciklažna kanta koja će služiti samo za odlaganje staklene nepovratne ambalaže, a koju će svakog jutra prazniti radnici JKP-a sa mesta predviđenih za odlaganje otpada u Vašoj ulici.

Ovo je možda mali korak u sektoru reciklaže, ali ne i malo bitan za početke podizanja javne svesti građanstva, promovisanja reciklaže i očuvanje životne sredine u našem regionu. Svaki grad u Srbiji ima svoju “Zakićevu ulicu”. Budimo prvi grad u Srbiji čija “Zakićeva” reciklira otpad, i pokažimo im da i mi, “ljudi iz unutrašnjosti” kako vole da nas zovu, možemo da postavljamo standard ponašnja.