Forum teatar
26/04/2017
Akcije sakupljanja sekundarnih sirovina u seoskim mesnim zajednicama
18/05/2017

Odluka o dodeli opreme – rang lista

Na osnovu čl.38 Statuta JKP “Kruševac” a u skladu sa Izveštajem komisije za dodelu opreme u okviru projekta “Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže” br.2037 od 13.07.2016, Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 15.07.2016.godine, doneo je Odluku o dodeli kolica i HTZ opreme.

Odluka o dodeli kolica i HTZ opreme