100 reciklažnih kontejnera za kruševačke mesne zajednice
26/04/2017
Odluka o dodeli opreme – rang lista
26/04/2017

Forum teatar

Projektni tim Osnažiti! u saradnji Kancelarijom za mlade i Alternativnim centrom za devojke organizuje izvođenje Forum teatra na sledećim lokacijama u Kruševcu:

  • ponedeljak, 22.08. u 18:00 – Trg Kosovskih junaka
  • utorak, 23.08. u 18:00 – Trg Fontana
  • sreda, 24.08. u 18:00 – Bagdala

Ova aktivnost je deo projekta “Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže“ koji je deo projekta“Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”.

Projekat Osnažiti! je finansiran od strane Evropske Unije, a sprovode ga Javno komunalno preduzeće Kruševac kao nosilac projekta i Grad Kruševac i OCD Treehouse kao partneri, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Osnovni cilj Forum teatra je ukazivanje na postojeći društveni ili kulturološki problem koji se prikazuje kroz scenski izraz. Forum teatrom se ukazuje na konkretne probleme sa kojima se pripadnici određenih grupa susreću, čime se stvara prostor za pokretanje dijaloga sa širom zajednicom i donosiocima odluka. Sa druge strane, ovakva postavka problema i otvaranje dijaloga, osim što pozivaju na solidarnost, smanjenje diskriminacije, razumevanje i toleranciju, omogućavaju pronalaženje konkretnih konstruktivnih rešenja za date situacije.
U proteklom periodu, projektni tim Osnažiti! je u saradnji sa Kancelarijom za mlade iz Kruševca i Alternativnim centrom za devojke, radio na uključivanju mladih Roma i Romkinja u društvena dešavanja u Kruševcu. U julu i avgustu je održano niz radionica na temu Forum teatra kao mehanizma za razotkrivanje diskriminacije i predrasuda, ali i prepoznavanje osnovnih problema sa kojima se mladi pripadnici romske zajednice svakodnevno susreću. Primarni cilj ovih radionica je bio formiranje mešovite grupe mladih, koji će se kroz zajednički rad na savladavanju tehnika Forum teatra, saživeti sa nedaćama svojih kolega koji su pripadnici manjine ali i sa problemima pripadnika većinskog stanovništva.