Otpadna ulja

Reciklaža otpadnih mazivnih i jestivih ulja je najjednostavniji način kojim se možete rešiti nepotrebnih iskorišćenih ulja i očuvati životnu sredinu. Reciklažom otpadnih jestivih ulja dobija se bio dizel.

Otpadno mazivo ulje je svako mineralno i sintetičko mazivo, industrijsko, izolaciono (ulje koje se koristi u elektroenergetskim sistemima) i / ili termičko ulje (ulje koje se koristi u sistemima za grejanje ili hladenje) koje više nije za upotrebu kojoj je prvobitno bilo namenjeno, posebno polovni motorna ulja, mašinska ulja, ulja iz menjačkih kutija, mineralna i sintetička maziva ulja, ulja za prenos toplote, ulja za turbine i hidraulička ulja, osim ulja koja se dodaju benzinima kod dvotaktnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Otpadno jestivo ulje je svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke delatnosti, industriji, javnoj upravi i drugim sličnim delatnostima u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno. Postoji nekoliko kategorija otpadnih mazivnih ulja.