REDUKUJ REUPOTREBI RECIKLIRAJ

Redukuj

Koristi manje, bacaj manje i kupuj proizvode koji sadrže manje pakovanja kroz:

 • Smanjenje izvora: Smanji količinu otpada pre njegove kupovine i kupuj koje nisu rasipnički u pogledu ambalaže ili korišćenja
 • Očuvanje: Smanji količinu otpada kroz mudro korišćenje resursa
 • Reciklaža: Kupuj proizvode u reciklibilnoj ambalaži

Reupotrebi

Upotrebi materijal ponovo u njegovom izvornom obliku ili ga prosledi onome ko ga može ponovo upotrebiti.

Recikliraj

Odvajaj reciklibilne materijale i odnesi ih u centre za reciklažu gde mogu biti iskorišćeni za pravljenje istog ili drugog proizvoda. Recikliranje troši manje energije i resursa od proizvodnje materijala.

Reciklažni simboli

Originalni simbol za reciklažu je dizajnirao 1970. godine Gary Anderson. Simbol inače predstavlja Mobiusovu petlju koja sadrži tri povezane strelice u obliku trougla sa zaobljenim uglovima. Svaka strelica je povratno presavijena i sve tri se nadovezuju jedna na drugu, što uslovno predstavlja ciklus reciklaže. Ovaj simbol nije zaštićen i koristi se na razne načine i u raznim varijacijama, ali generalno se može reći da predstavlja:

Reciklirajuće - na proizvodima izrađenih od materijala koji se mogu reciklirati, u zavisnosti da li je obezbeđeno njegovo sortiranje prilikom sakupljanja otpadaka.

Reciklirano - na proizvodima koji sadrže već reciklirane materijale.

Internacionalni standard za definisanje zahteva prema životnoj sredini na proizvodima ili ambalaži je dat u standardu ISO 14021.
Reciklirajuće
Ova dva simbola predstavljaju dve varijacije originalnog simbola. Gornji je prihvaćen kao tradicionalni, univerzalni simbol, dok je donji njegova modifikacija u smislu bolje vidljivosti prilikom njegovog štampanja u manjem formatu. Ovakvim simbolom se označavaju proizvodi koji su reciklirajući, tj. oni koji se mogu reciklirati.
 
Reciklirano
Ovi simboli se nalaze na proizvodima ili ambalaži koji su izrađeni od recikliranog materijala. Najčešće su to papirni ili kartonski prizvodi. Često se u centru simbola nalazi i oznaka o procentualnom učešću recikliranog materijala u proizvodu.
Drugi simbol se uglavnom koristi kada je proizvod djelimično izrađen od recikliranog materijala.
Na osnovu originalnog simbola izveden je generički simbol za označavanje reciklaže, pri čemu se simbolu pridodaju specifične oznake i akronimi materijala od koga su izrađeni, na primer: steel - od gvožđa, alu - od aluminijuma.

Simboli za označavanje plastike: plastične boce, posude i druga ambalaža imaju jedan od najstarijih i najrazrađenijih sistema za označavanje. Simboli imaju dvostruku ulogu. Potrošačima oni uglavnom ukazuju da se ambalaža može reciklirati, a onima upućenijima i onima koji se bave reciklažom ukazuju i na vrstu upotrebljene plastike.
Polyethylene Terephthalate (PETE)

Najraširenijia vrsta plastike jer se uglavnom koristi za boce za vodu, sokove i sl, posude za prehrambene proizvode, ostalu ambalažu.
HighDensityPolyethylene(HDPE)

Koristi se za boce za mleko, jogurt, sokove, vodu, deterdžente i druge hemijske preparate.
PolyvinylChloride (PVC)

Koristi se za boce za deterdžente, šampone i druge hemijske preparate, kablove i drugi građevinski material.
LowDensityPolyethylene(LDPE)

Koristi se za fleksibilne boce, kese za hleb, smrznutu hranu.
Polypropylene(PP)

Koristi se za boce za jogurt, sirupe, kečap, medicinske boce, zatvarače za boce.
Polystyrene(PS)

Koristi se za čvršću ambalažu, tanjire, čaše, kutije za lekove.
Ostalo

Plastična ambalaža i drugi proizvodi.
Zbog nedorečenosti i neusaglašenosti standarda u ovoj oblasti, posebno u ranijem periodu, na tržištu se često mogu naći i proizvodi sa sličnim ili drugačijim simbolima u odnosu na originalni simbol, tj. drugim simbolima koji su u vezi sa reciklažom.
Simbol za gvožđe.

Gvožđe se veoma lako izdvaja iz ostalih otpadaka obzirom na njegova magnetna svojstva, tako da nije neophodno označavanje poreklo materijala.
Simbol za staklo.

Često se na staklenoj ambalaži može naići na ovaj simbol, koji više potrošačima ukazuje na potrebu da staklenu ambalažu odlažu u poseban kontejner.
Zelena Tačka

Zelena tačka (Der Grüne Punkt) Ovaj simbol je ustanovljen 1991. godine od strane Duales System Deutschland , ne-profitne organizacije, a od 1994. godine je prihvaćen od strane zemalja EU.

Zanimljivosti o reciklaži

 • Reciklažom jedne tone starih limenki dobija se 0,9 tona novih limenki i štedi se 95 odsto energije;
 • Reciklažom samo jedne plastične boce sačuva se onoliko energije koliko jedna sijalica od 60 W potroši za 6 sati neprekidnog rada;
 • Skoro 88% energije se uštedi kada se plastika pravi od upotrebljene plastike nego kada se pravi od prirodnih sirovina nafte i gasa;
 • Približno 60% otpada može da se reciklira;
 • Reciklažom polovine svetske proizvodnje papira sačuvalo bi se 800.000 kvadratnih metara šuma;
 • Najveći procenat reciklaže u svetu ima Japan, gde se reciklira 95% sekundarnih sirovina, dok evropski prosek u toj oblasti iznosi 55 %. U Srbiji je taj procenat veoma nizak - 6%;
 • Najveći uvoznik PET ambalaže je Kina, čiji proizvodi, od plastičnih igračaka do garderobe, uglavnom su napravljeni od sekundarnih sirovina;
 • Prosečna četvoročlana porodica baci 40 kg plastike godišnje;
 • Pre 20. veka najrecikliraniji materijal bile su životinjske kosti. Korišćene su za izradu lepka, dugmića, papira, želatina u proizvodnji hrane itd;
 • U Velikoj Britaniji upotrebi se 15 miliona plastičnih boca svakog dana;
 • U Srbiji se godišnje utroši 55 000 tona PET ambalaže, odnosno 1 210 000 000 PET boca;
 • Reciklažom jedne flaše od stakla uštedi se energija koja je dovoljna da sijalica od 100W svijetli 4h;
 • Reciklažom predmeta od metala smanjuje se korišćenje ruda, njihova prerada i zagađenje prirode;
 • Jedan litar korišćenog motornog ulja zagadi čak 1.000.000 litara vode za piće;
 • Stiropor se biološki apsolutno nikada ne raspada.