Reciklaža limenki

Reciklaža metala je proces ponovne upotrebe starog, uglavnom aluminijuma i čelika, kako bi se napravili novi proizvodi. Reciklažom starih metalnih proizvoda koristi se 95% manje energije nego što je potrebno za proizvodnju od novih materijala. Skoro svi aluminijumski i čelični proizvodi mogu da se recikliraju iznova bez ugrožavanja sastava. Ovo su neki od tih proizvioda: Aluminijum (limenke, auto delovi, prozori, vrata), Čelik (konzerve, auto delovi, delovi za mostove, delovi za konstrukciju zgrade).