Tetra pak

Tetra pak sadrži različite slojeve papira, plastike i aluminijuma, pa je zato reciklaža istog složen process. Reciklaža tetra paka u našoj zemlji započeta je tek ove godine.