Reciklaža građevinskog otpada

Reciklaza gradjevinskog otpada je proces izdvajanja i reciklaze materijala upotrebljenih u procesu proizvodnje i prepravke. Pakovanje, ostaci tj. šut i stari materijali, kao i ruševine predstavljaju sirovine koje bi se mogle ponovo iskoristiti. Tokom renoviranja objekta svi aparati, zidarski material, vrata i prozori, koji više nisu upotrebljivi, mogu otići na reciklažu. Najvažniji korak reciklaže gradjevinskog otpada je razdvajanje otpada na licu mesta. Građevinski otpad može sadržati i opasne vrste otpada kao npr. izolacijski azbestni otpad, ulja, zauljeni otpad, otpadne boje, lakovi i razrjeđivači, akomulatori, baterije itd. Ako se različite vrste neopasnog građevnog otpada pomešaju s opasnim vrstama otpada, tada sve količine građevnog otpada postaju opasan otpad! U tom slučaju potrebno je poštovati vrlo stroge i skupe procedure.